Zmiany w antysmogowym pilotażu

program czolo gazetaWprowadzono zmiany w programie „Poprawa jakości powietrza w najbardziej zanieczyszczonych gminach – pilotaż” na terenie Pszczyny.

Podobnie, jak w programie „Czyste Powietrze”, NFOŚiGW podwyższył progi dochodowe uprawniające do skorzystania z podwyższonego dofinansowania na wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych (od 3 do 20 lokali). Od 16 sierpnia br., dla gospodarstw jednoosobowych próg dochodowy wynosi 2189 zł (wcześniej 1960 zł – wzrost o 229 zł), a dla wieloosobowych – 1564 zł na osobę (wcześniej 1400 zł – wzrost o 164 zł).

Ponadto – w części dotyczącej wspólnot mieszkaniowych – zrezygnowano z wymogu wykonania ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej (dokumenty dotyczące ewentualnej obecności ptaków lub ich siedlisk, a także nietoperzy, dop. red.) przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Ten wymóg ograniczał wiele wspólnot mieszkaniowych, co uniemożliwiało złożenie wniosku o dofinansowanie. W przypadku tej grupy beneficjentów, wspomniane ekspertyzy będą konieczne, ale dopiero na etapie złożenia wniosku o płatność.

Już ponad 120 gmin z Województwa Śląskiego uczestniczy w programie „Czyste Powietrze”. Rządowy program w naszym regionie pilotuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Kluczowym celem jest ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych substancji, które powstają na skutek ogrzewania domów starymi i nieefektywnymi źródłami ciepła. Program „Czyste Powietrze” skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych, aby efektywnie zarządzać energią. Dzięki niemu możemy ubiegać się o dofinansowanie w kwocie nawet do 37 tys. zł. Na termomodernizację budynków oraz wymianę źródeł ciepła w całej Polsce w ramach trwania programu przeznaczona zostanie zawrotna kwota 103 mld zł. O szczegółach i uczestnictwie można przeczytać na stronie internetowej: czystepowietrze.gov.pl.