Rada ds. Różnorodności Biologicznej Parku Śląskiego

RadaadsbioNaCharakter Rady ds. różnorodności biologicznej Parku Śląskiego jest społeczny, a jej kompetencje mają ścisły związek z przyrodą parku i w tym zakresie są dosyć szerokie: wypracowanie wizji rozwoju jego terenów zielonych w oparciu o badania przyrodnicze i socjologiczne, opiniowanie bieżących działań spółki zarządzającej parkiem oraz jej planów dotyczących terenów zielonych, udział w przygotowaniu inicjatyw i akcji edukacyjnych oraz działań dotyczących konkretnych obszarów parku i tworzenie w nich nowych funkcji o charakterze biologicznym przyrodniczym

Przewodniczącą Rady ds. Różnorodności Biologicznej Parku Śląskiego jest Anna Poraj, a wiceprzewodniczącym dr hab. Adam Rostański z Uniwersytetu Śląskiego. Skład uzupełniają jeszcze Andrzej Wyrobiec i Marek Widuch, prezes i wiceprezes Parku Śląskiego, profesor Piotr Skubała z Uniwersytetu Śląskiego, profesor Krzysztof Rostański z Półtechniki Śląskiej, doktor Elżbieta Myjak – Sokołowska ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, doktor Barbara Bacler- Żbikowska ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, doktor Izabela Gerold – Śmietańska z Uniwersytetu Śląskiego, doktor Ryszard Kulik z Pracowni na rzecz Wszystkich Istot, doktor Jerzy Parusel z Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, Artur Cieślak, dyrektor ds. administracyjno- technicznych Parku Śląskiego, komisarz Tomasz Oczkowicz, komendant Komisariatu Policji II w Chorzowie.