Ścieżka ornitologiczna

IMG 5019Kos, zięba i bogatka, musiały pojawić się na tablicach ornitologicznych, bo – jak podkreśla ornitolog Emilia Grzędzicka, autorka ścieżki ornitologicznej – to dominanci w Parku Śląskim. Ale na 17 tablicach, które ją tworzą, gatunków będzie znacznie więcej. Rozbudowana, miejscami interaktywna, ekologiczna atrakcja jest dostępna od września 2015 roku.

Ścieżka „Ptaki Parku Śląskiego”, to – po ścieżce dendrologicznej, Akademii Bioróżnorodności i kilku innych przedsięwzięciach – kolejny etap rozwoju edukacji ekologicznej w parkowym wydaniu. Projekt zakłada powstanie oznakowanej, ornitologicznej ścieżki dydaktycznej, wyposażonej w tablice edukacyjne, foldery informacyjne na jej temat, a także pomoce naukowe do wykorzystania – zarówno przez grupy zorganizowane (szkoły, koła biologiczne, kluby zainteresowań, stowarzyszenia, itp.), jak i przez osoby na co dzień odwiedzające park.

Stali goście Parku Śląskiego bardzo dbają o parkowe ptactwo, dokarmiają je zimą, stawiają poidła, ale też chętnie obserwują i podglądają. Ale przez brak informacji i właściwego wyedukowania, nie zawsze wykonują to prawidłowo. Ptaki, obok motyli, są najbardziej atrakcyjną grupą zwierząt, zachęcającą do obserwacji, ponieważ są kolorowe, różnorodne, latają oraz wydają dźwięki. Dlatego na całym świecie wzbudzają zainteresowanie osób niezwiązanych z naukami przyrodniczymi.

Przyjemność z obserwowania przyrody
Ścieżka powstaje dzięki dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Jej pomysłodawczynią i autorką treści jest Emilia Grzędzicka, doktorantka Uniwersytetu Jagiellońskiego, prowadząca od roku na terenie parku warsztaty ornitologiczne, organizowane przez Fundację Park Śląski w ramach projektu Akademia Bioróżnorodności. Jest ona również autorką rysunków, które podziwiać będzie można na tablicach edukacyjnych ścieżki. Zdjęcia do niej wykonali natomiast znani już w Parku Śląskim fotografowie przyrody – Jacek Żbikowski i Barbara Bacler-Żbikowska.

Ochrona poprzez edukację
Parkowa ścieżka nie ma pretendować do miana atlasu, czy przewodnika do diagnostyki ptaków, ale zapozna użytkowników z zasadami obserwacji, nauczy dostrzegania zmian w przyrodzie, wskaże jak się zachowywać, będąc na łonie natury, jak również podkreśli aspekty ekologiczne współwystępowania ptaków obok człowieka –na trasie są tablice z zasadami prawidłowego dokarmiania ptaków, kojarzenie określonych ptaków z typem siedliska roślinnego, czy właściwe zachowanie się w sąsiedztwie ich gniazd. Ścieżka będzie miała też charakter interaktywny. Dwie tablice będą bowiem działały jak aktywne quizy dla młodszych odbiorców. To m.in. ptasie memo oraz ptasi światowid.

Spacer na minimum dwie godziny
Ścieżka ornitologiczna składa się z trzech elementów, a każdy następny uzupełnia poprzedni. Razem stanowią spacer na kilka godzin. Pierwszy wariant zaczyna się w okolicy Wejścia Głównego i prowadzi dookoła Dużego Stawu. Odwiedzający obejrzą na nim siedem tablic, m.in. tę dotyczącą ptaków terenów otwartych, następnie zagajników, gdzie można usłyszeć rudzika, pleszkę i pięknie śpiewające pokrzewki, jak również dowiedzą się, jak rozpoznać ptaki w miastach ściśle związane z człowiekiem: gawrona, kawkę, wróbla i jerzyka.

Osoby bardziej chętne do zdobywania wiedzy, poszerzą trasę o zadrzewienia w środkowej części parku i dowiedzą się więcej na temat ptaków lasów oraz rodzin: sikor i drozdów. Najdłuższa trasa prowadzi do stawu „Hutnik” i jest to wyprawa na minimum dwie godziny. Wszystko zależy oczywiście od pory roku. – Wiosną, awifauna Parku Śląskiego jest taka, że nawet najbardziej wprawny w rozpoznawaniu głosów ornitolog, z chęcią spędziłby na trasie ścieżki okres największej, dziennej aktywności ptaków, czyli od wczesnego świtu, co najmniej do południa – dodaje pani Emilia.