Laboratorium Bioróżnorodności

Laboratorium Bioróżnorodności

laborProjekt „Laboratorium Bioróżnorodności" jest formą realizacji dwuletniego programu edukacji ekologicznej prowadzonego przez Fundację Park Śląski.

Jego głównym celem jest stworzenie dzieciom i młodzieży możliwości rzetelnej edukacji o bioróżnorodności i osobistego doświadczania bioróżnorodności. Cel ten będzie zrealizowany przez:

- urządzenie stałej pracowni bioróżnorodności działającej również po zakończeniu realizacji projektu jako stałe miejsce edukacji ekologicznej w Parku Śląskim

- zbudowanie stałego zespołu naukowców –ekologów, nauczycieli oraz organizacji ekologicznych realizujących edukację ekologiczną w laboratorium bioróżnorodności w Parku Śląskim

laboratorium

Projekt „Laboratorium bioróżnorodności" zakłada bardzo trwałe efekty- powstanie stałej pracowni bioróżnorodności, zbudowanie bazy dydaktycznej i laboratoryjnej do szerokiego wykorzystywania przez szkoły, przedszkola, organizacje ekologiczne, systematyczne i stałe działania zespołu naukowców – ekologów.

Projekt jest realizowany we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.