Akademia Bioróżnorodności

akademia„Akademia Bioróżnorodności" jest formą realizacji stałego programu edukacji ekologicznej prowadzonego przez Fundację Park Śląski. Jego głównym celem jest stworzenie dzieciom i młodzieży możliwości rzetelnej edukacji o bioróżnorodności i osobistego doświadczania bioróżnorodności.

Cel ten realizujemy przez:

- prowadzenie warsztatów przyrodniczych, ornitologicznych, ogrodniczych, dendrologicznych,

- prowadzenie warsztatów z mikroskopami i sprzętem laboratoryjnym,

- prowadzenie warsztatów "Zjawiska fizyczne w przyrodzie",

- prowadzenie warsztatów z robotyki z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii,

- opracowywanie materiałów edukacyjnych i wystaw o bioróżnorodności w Parku Śląskim,

- organizowanie obchodów świąt ekologicznych a w ich ramach warsztatów ekologicznych, pogadanek, wykładów, prelekcji prowadzonych przez naukowców, autorów filmów i książek przyrodniczych, studentów oraz ngo- liderów ekologii.

- zbudowanie stałego zespołu naukowców -ekologów i edukatorów oraz organizacji ekologicznych realizujących edukację ekologiczną w Parku Śląskim,

- organizowanie konferencji naukowych.

Projekt „Akademia bioróżnorodności" to bardzo trwałe efekty- zbudowanie bazy dydaktycznej i zespołu naukowców i ekologów do szerokiego wykorzystywania przez szkoły, przedszkola, organizacje ekologiczne.

Projekt jest realizowany we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.