Ale wkoło jest zielono!

zielone pracownie kolaz Konkursy „Zielona Pracownia_Projekt ‘2021” oraz „Zielona Pracownia 2021” realizowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach od lat cieszą się ogromnym zainteresowaniem szkół z całego regionu. To dzięki tym akcjom placówki edukacyjne wzbogacają się w pracownie i sprzęt, dzięki którym uczniowie w doskonałych warunkach poznają tajniki ekologii.

Siódma już edycja obu konkursów to szansa na wyposażenie klas w nowoczesne i przyjazne dzieciom oraz młodzieży sale, a także pomoce dydaktyczne. Konkurs „Zielona Pracownia_Projekt 2021”skierowany jest do szkół podstawowych i średnich z terenu Województwa Śląskiego. Przedmiotem konkursu jest utworzenie projektu szkolnej pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, geologicznych czy chemiczno-fizycznych. Ocenie podlega pomysł na zagospodarowanie pracowni – jej funkcjonalność, innowacyjność rozwiązań, różnorodność pomocy dydaktycznych.

W tegorocznej edycji konkursu „Zielona Pracownia_Projekt’2021” szkoły z regionu mogły uzyskać nawet 10 tys. zł. Do WFOŚiGW w Katowicach wpłynęły 173 projekty.

– Zainteresowanie tymi konkursami jest ogromne. Bardzo nas to cieszy, bo dzięki temu szkolne pracownie wyglądają coraz piękniej. Ponieważ poziom zgłoszonych w tym roku projektów zielonej pracowni był bardzo wysoki, zwiększyliśmy pulę nagród pieniężnych – mówi Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach. Łączna suma nagród w konkursie „Zielona Pracownia_Projekt ’2021” wyniosła blisko 470 tys. zł. Jury wytypowało 50 laureatów konkursu. Tymczasem jeszcze do 31 marca trwa przyjmowanie wniosków na konkurs „Zielona Pracownia ’2021”, w którym szkoły mogą uzyskać nawet 40 tys. zł dofinansowania na utworzenie ekopracowni.

Wnioski o dofinansowanie można przesłać listem poleconym, kurierem bądź dostarczyć do siedziby WFOŚiGW w Katowicach do dnia zakończenia naboru do godz. 15.30. W przypadku wniosków, które zostały wysłane drogą pocztową bądź kurierską, decyduje data wpływu do Funduszu.

Dane adresowe: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice.

Ocena wniosków zakończy się w terminie do 30 kwietnia 2021 r. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej: www.wfosigw.katowice.pl.