Dotacje na termomodernizacje

GlowneJuż w marcu rusza kolejna, szósta edycja konkursu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach, dzięki któremu można otrzymać dotację na kompleksową termomodernizację wielorodzinnych budynków mieszkalnych. O te środki mogą starać się gminy, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe. Tylko we właśnie zakończonej, piątej edycji WFOŚiGW w Katowicach przeznaczył na ten cel 92 mln zł, a więc niemal dwukrotnie więcej niż pierwotnie zaplanowano.

– Pula środków w piątej edycji unijnego konkursu wynosiła 50 mln zł. Ale ze względu na olbrzymie zainteresowanie, szczególnie ze strony samorządów, udało nam się ją zwiększyć prawie dwukrotnie. W marcu zaczniemy przyjmować wnioski w następnej edycji konkursu i jeśli będzie nadal tak duże zainteresowanie, to również nie wykluczamy zwiększenia dofinansowania – mówi Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach.

Największą kwotę dofinansowania, bo aż blisko 20 mln zł, otrzyma Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa. Kompleksową termomodernizację przejdą należące do niej 52 wielorodzinne budynki mieszkalne (657 gospodarstw domowych). Dzięki temu zmniejszone zostanie zużycie energii i spadnie emisja gazów cieplarnianych. Całkowity koszt inwestycji ma wynieść około 32,5 mln zł.

Według planów prace termomodernizacyjne powinny się zakończyć we wrześniu 2022 roku.

Drugie co do wielkości i najwyższe wśród gmin dofinansowanie otrzyma Rybnik – niemal

17 mln zł. Środki będą przeznaczone na termomodernizację wraz z wymianą źródeł ciepła 27 budynków (409 gospodarstw domowych) w dzielnicach Boguszowice-Osiedle oraz Niedobczyce.

– Choć w statystykach zanieczyszczenia powietrza Rybnik bardzo często plasuje się w czołówce, trzeba podkreślić, że jest to też miasto, które robi wiele, by z tych niechlubnych rankingów zniknąć – stwierdził prezes katowickiego Funduszu podczas podpisywania umowy z prezydentem miasta Piotrem Kuczerą.

Termomodernizację przejdzie również 19 budynków wielorodzinnych na terenie Zawiercia. Dzięki temu lepszą klasę zużycia energii zyska blisko 250 gospodarstw domowych. Projekt zostanie dofinansowany kwotą ponad 10 mln zł.

Z kolei najmniejsze dofinansowanie trafi do gminy Irządze w powiecie zawierciańskim. Na termomodernizację budynku wielorodzinnego gmina dostanie nieco ponad 267 tys. zł.

Łącznie w tej edycji konkursu, po przeprowadzeniu merytorycznej oceny, wyłoniono 39 projektów, na które przeznaczono ponad 92 mln zł dofinansowania. W marcu 2021 r. rozpocznie się przyjmowanie wniosków w kolejnym konkursie.

Środki pochodzą z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020, poddziałania 1.7.1. tj. Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim. Za jego wdrażanie odpowiedzialny jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Łączna suma dofinansowania po pięciu edycjach konkursu wynosi blisko 327 mln zł. Dzięki temu zmodernizowane energetycznie zostaną 663 budynki (15 479 gospodarstw domowych).

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 (POIiŚ 2014–2020) to krajowy program wspierający m.in. gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska, przeciwdziałanie i adaptację do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczne.