Pilotażowe programy dla jednostek strażackich

prezes glowneDo 30 października można składać wnioski o dotację w ramach dwóch programów, które uruchomił Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Do podziału w formie dotacji i pożyczek zabezpieczono łączną kwotę 3,4 mln zł. Środki te mają zostać przeznaczone na termomodernizację strażackich remiz oraz zakup sprzętu gaśniczego.

 – Fundusz od lat finansuje wymianę samochodów strażackich i sprzętu, ale zauważyliśmy, że ich siedziby wołają o pomoc. Postanowiliśmy więc wyjść im naprzeciw i uruchomiliśmy pierwszy w Polsce program wsparcia dla Ochotniczych Straży Pożarnych z naszego województwa. Spodziewamy się, że skorzysta z tego około 30 jednostek – mówi Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach.

Fundusz uruchomił 21 września nabór wniosków na dofinansowanie w ramach Programu „Przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza wspierające działalność ochotniczych straży pożarnych, realizowanego przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej”. Łączna pula środków przeznaczonych na ten cel to 3 mln zł, z czego 1 mln zł to dotacja, a 2 mln zł pożyczka.

Z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju zaleca się nadanie wniosku pocztą lub przesyłką kurierską, o terminie wpływu decyduje data dostarczenia wniosku do Funduszu.

 – Zdecydowaliśmy się również na dodatkową pulę środków, w wysokości 400 tys. zł, na wsparcie finansowe na zakup wyposażenia dla OSP – dodaje Tomasz Bednarek.

Także w tym przypadku termin przyjmowania wniosków upływa 30 października (lub po wyczerpaniu środków).

Na realizację programu tzw. „małego strażaka” WFOŚiGW w Katowicach wyda w tym roku łącznie blisko 3 mln zł. Pieniądze trafią do ponad 300 jednostek OSP w województwie śląskim. Na zakup sprzętu i samochodów dla OSP i PSP, Wojewódzki wspólnie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczyły w sumie blisko 20 mln zł.

W trakcie konferencji inaugurującej pilotażowe programy skierowane do jednostek strażackich słów uznania wobec WFOŚiGW w Katowicach nie szczędził m.in. wiceprezes oddziału wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Waldemar Andzel. Stwierdził, że to właśnie katowicki Fundusz Ochrony Środowiska najbardziej w kraju wspiera zadania realizowane przez strażaków m.in. ochotniczych. Dodał, że potrzeby są duże, ponieważ takich jednostek w naszym regionie jest tysiąc.