Powietrze będzie czyste


Tauron-031Dzięki inwestycjom ze środków unijnych poprawi się jakość powietrza w naszym regionie. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach podpisał umowę z Tauron Ciepło na kwotę ponad 141 milionów złotych. Dzięki tym pieniądzom będą realizowane projekty ograniczające niską emisję.

Będzin, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Katowice, Sosnowiec, Czeladź, Siemianowice Śląskie i Świętochłowice – w tych ośmiu miastach zlokalizowane są zakłady, w których realizowane będą inwestycje poprawiające jakość powietrza. Unowocześnionych zostanie 855 węzłów cieplnych, prawie 100 km sieci ciepłowniczej ulegnie modernizacji, a o około 50 tysięcy ton dwutlenku węgla zmniejszy się emisja gazów cieplarnianych.

Stop niskiej emisji

Dofinansowanie ośmiu projektów będzie realizowane w ramach Programu Likwidacji Niskiej Emisji. Jest on częścią projektu Grupy Tauron Oddychaj Powietrzem i ma na celu likwidację emisji szkodliwych zanieczyszczeń, pochodzących ze spalania śmieci i złej jakości paliwa w domowych piecach, a co za tym idzie, poprawę jakości powietrza w aglomeracji śląsko-dąbrowskiej.

Łączna wartość środków finansowych, przewidzianych na tę realizację, to około 250 milionów złotych, z czego wartość dofinansowania z WFOŚiGW w Katowicach wyniesie ponad 141 milionów złotych. Dofinansowanie będzie pochodzić ze środków Funduszu Spójności.

– Już od 2012 roku Tauron angażuje się w działania edukacyjne, które wskazują na zagrożenia z niskiej emisji – mówi Filip Grzegorczyk, prezes zarządu Tauron Polska Energia. – Dzięki prowadzonym kampaniom oraz zaangażowaniu organizacji społecznych i władz samorządowych, zauważamy rosnące zainteresowanie poszukiwaniem nowych rozwiązań dla ogrzewania.

Tychy już mają

Warto zaznaczyć, że tylko w tym roku WFOŚiGW w Katowicach zawarł umowy na ponad 180 milionów złotych na inwestycje o wartości ponad 380 milionów złotych. Unijne fundusze popłynęły już m.in. do Tychów, Bytomia, Tarnowskich Gór, Piekar Śląskich, Chorzowa.

– To nie wszystko – podkreśla Andrzej Pilot, prezes WFOŚiGW w Katowicach. – Aby poznać tylko tegoroczny, konkretny wkład funduszu w kompleksowe rozwiązywanie problemu tzw. niskiej emisji, należy również doliczyć blisko 26 milionów złotych, skierowanych do gmin na programy jej ograniczania oraz ponad 4,2 miliona złotych na dofinansowanie wymiany pieców, tzw. „kopciuchów" w ramach naszego programu Smog Stop.

wfo