Zawsze w stanie gotowości

s foto 2 Susza to gigantyczne zagrożenie w lasach, które może spotęgować olbrzymie straty wywołane pożarami. By zmniejszyć ryzyko takich niebezpieczeństw, cyklicznie odbywają się loty patrolowo-gaśnicze nad terenami leśnymi. To właśnie na ten cel Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeznaczył 300 tys. zł dofinansowania.

Umowę w tej sprawie podpisano 13 lipca na Lądowisku Niegowoniczki w Nadleśnictwie Siewierz. Wsparcie miało charakter synergiczny. Dzięki połączeniu wspólnych sił WFOŚiGW w Katowicach, Wrocławiu, Opolu i Krakowie dofinansowanie lotów patrolowo-gaśniczych wyniosło blisko 500 tys. zł.

– Otrzymana dotacja to ogromne pieniądze, które pozwolą jeszcze lepiej chronić polskie lasy – powiedział Józef Kubica, p.o dyrektora generalnego Lasów Państwowych.

– To nowa jakość w kontaktach między naszymi instytucjami. Jak się okazuje, wymiana pism i maili nie może zastąpić osobistych spotkań i rozmów. Cieszymy się, że w projekcie po raz pierwszy wzięły udział aż cztery Fundusze, dlatego kwota dotacji jest tak wysoka – dodaje Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach

W naszym regionie zielone tereny patrolowane są przez dwa śmigłowce i cztery samoloty, stacjonujące w pięciu bazach należących do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach. Obszar, który mają pod swoją opieką, jest gigantyczny – to aż 618 tys. hektarów (lasy w naszym regionie zajmują 323 tys. hektary).

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach na ochronę przeciwpożarową wydaje rocznie 10 mln zł. Połowa tej kwoty, to środki przeznaczone na utrzymanie floty powietrznej i lotów patrolowo-gaśniczych. W minionym roku na terenie dyrekcji odnotowano 166 pożarów.

– Flota powietrzna jest do naszej dyspozycji. Sezon na loty zaczyna się wiosną, a kończy jesienią. W tym roku odnotowaliśmy już 77 pożarów lasów. Średni obszar, który zajęły, to 25 arów – mówi Marek Mróz, rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach.