100 milionów na walkę ze smogiem

industry-611668 1920Wspólne przedsięwzięcie samorządu województwa śląskiego i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Rządowa placówka podejmuje konkretną współpracę z samorządem województwa śląskiego w walce o czyste powietrze.

– Wspólny projekt województwa śląskiego i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pod nazwą „Silesia pod błękitnym niebem", który otrzymał pozytywną opinię rady tej instytucji, bez wątpienia wpisuje się w założenia przyjętej jednogłośnie przez Sejmik Województwa Śląskiego w kwietniu tego roku uchwały antysmogowej – zaznacza Michał Gramatyka, marszałek województwa śląskiego.

W przyszłości, dzieki pracom badawczym rozwiną się nowe rynki i możliwości dla technologii ochrony środowiska i energetyki. Na ich wiekszą intensywność będą miały wpływ przede wszystkim głosy mieszkańców regionu oraz przedsiębiorców.

Rozwiązania te dotyczą przede wszystkim zmniejszenia energo- i zasobochłonności procesów oraz emisji zanieczyszczeń. Wiąże się z tym rozwój prac nad nowymi rozwiązaniami w energetyce oraz transporcie. Należy też pamietać, jak ogromny wpływ na takie działania ma administracja publiczna. Na przykład rozwiązanie takie jak zielone zamówienia publiczne, wpływa na stymulację nowych rynków, w których istotną rolę odgrywają proekologiczne przepisy i normy.

Wpólny projekt to nie tylko lista strategicznych pomysłów. To też wykaz koniecznych do podjęcia działań. Województwo śląskie musi dokonać zmian w sektorze energetyki, związanych z innowacyjnymi rozwiązaniami, prowadzącymi do redukcji emisji dwutlenku węgla (CO2) do atmosfery, zwiększeniem efektywności energetycznej oraz zwiększeniem udziału odnawialnych źródeł energii do 20 proc. w krajowym miksie energetycznym. Termin na wykonanie tego zadania to rok 2020. W ramach programu zostaną zrealizowane również badania przemysłowe i prace rozwojowe, mające na celu zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzących ze źródeł niskich, tzn. spalania paliw w paleniskach domowych i transportu na terenie województwa śląskiego. Planowane interdyscyplinarne projekty, będą obejmowały między innymi takie dziedziny, jak: energetyka, inżynieria biomedyczna, informatyka, czy medycyna i przyczynią się do rozwoju różnych gałęzi gospodarki oraz poprawią jej konkurencyjność.

Ogłoszenie pierwszych konkursów na projekty badawczo-rozwojowe w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Województwo Śląskie, nastąpi w 2018 roku. W latach 2018-2023 planowane jest finansowanie projektów B+R, wyłonionych w ramach konkursów, natomiast do roku 2027 będzie prowadzona ich ewaluacja oraz monitorowanie efektów realizacji projektów. Wspólne Przedsięwzięcie będzie realizowane do końca 2027 r.

– Dodatkowo, zarząd województwa śląskiego, prowadzi z Komisją Europejską ustalenia, dotyczące finansowania środkami śląskiego RPO działań, związanych z ochroną powietrza – zaznacza na koniec marszałek Gramatyka.

wfo