Pszczyna będzie dawać przykład innym!

NowePszczyna, jako jedna z najbardziej zanieczyszczonych gmin w Polsce, została objęta pilotażowym programem antysmogowym. Na wymianę kopciuchów i termomodernizację wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Pszczynie zarezerwowano 6 mln zł.

Wnioski o dofinansowanie w ramach programu „Poprawa jakości powietrza w najbardziej zanieczyszczonych gminach – pilotaż” przyjmuje od 16 kwietnia Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Katowicach. Program skierowany jest do osób fizycznych – właścicieli i współwłaścicieli mieszkań oraz do wspólnot mieszkaniowych w budynkach wielorodzinnych mieszczących od 3 do 20 lokali mieszkalnych. Nabór potrwa do 31 stycznia 2022 r. lub do wyczerpania budżetu programu.

– Program „Poprawa jakości powietrza w najbardziej zanieczyszczonych gminach – pilotaż” zainaugurowaliśmy w Pszczynie, w mieście, które znalazło się na liście 261 najbardziej zanieczyszczonych gmin w Polsce. Chcemy sprawdzić, na ile nasze dodatkowe wsparcie – razem z wdrażanymi już programami „Czyste Powietrze” i „Stop Smog” – pomoże mieszkańcom w walce ze smogiem – mówił obecny na inauguracji programu minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka.

– Stawiamy kolejny ważny krok w stronę poprawy jakości powietrza w regionie. To efekt udanej współpracy strony rządowej i samorządowej. Chcemy być regionem ekologicznym, co znalazło odzwierciedlenie w przyjętej przez Sejmik Strategii Rozwoju Województwa „Śląskie 2030 – Zielone Śląskie”, a jednym z największych wyzwań jest właśnie poprawa jakości powietrza. Wierzę, że w nowej perspektywie unijnej środków na działania związane z ekologią będzie jeszcze więcej i wspólnie poradzimy sobie z tym problemem – mówił marszałek Jakub Chełstowski.

Prof. Maciej Chorowski, prezes NFOŚiGW, podkreślił, że efektem końcowym programu „Poprawa jakości powietrza w najbardziej zanieczyszczonych gminach – pilotaż” powinna być poprawa efektywności energetycznej w ok. 20 wielorodzinnych budynkach mieszkalnych i 140 lokalach mieszkalnych. – Liczymy na wymianę minimum 280 nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe. Na ten cel zarezerwowaliśmy 6 mln zł, po które mogą sięgać właściciele lub współwłaściciele lokali mieszkalnych oraz wspólnoty mieszkaniowe – dodał prof. Maciej Chorowski.

Pszczyna, jak i inne śląskie miasta, które borykają się z problemem smogu, od dawna są już mocno wspierane w walce z niską emisją. – Od początku funkcjonowania programu „Czyste Powietrze” przyznaliśmy mieszkańcom Pszczyny niemal 8 milionów złotych dofinansowania na wymianę starych kopciuchów i termomodernizację domów jednorodzinnych. Pszczyna jest jednak jedną z najbardziej zanieczyszczonych gmin na Śląsku. Jestem przekonany, że dzięki wdrożeniu tego pilotażowego programu tempo wymiany nieefektywnych kotłów znacząco się zwiększy – wyjaśnia prezes WFOŚiGW w Katowicach Tomasz Bednarek./PM/

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK

Osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe mogą składać wnioski o dofinasowanie za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD), po utworzeniu konta i zalogowaniu, na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod adresem http://gwd.nfosigw.gov.pl.

Wniosek należy wypełnić i przesłać przez GWD, a następnie złożyć w formie:

a.         elektronicznej – na wyznaczoną skrzynkę podawczą WFOŚiGW Katowice znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP), po uprzednim opatrzeniu go kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym Wnioskodawcy lub w przypadku wspólnoty mieszkaniowej osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentacji Wnioskodawcy,

b.         papierowej – przez dostarczenie wraz z załącznikami do WFOŚiGW Katowice, po uprzednim pobraniu PDF wniosku przesłanego przez GWD, wydrukowaniu i opatrzeniu go podpisem własnoręcznym Wnioskodawcy lub w przypadku wspólnoty mieszkaniowej osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentacji Wnioskodawcy. Dostarczenie może nastąpić:

• osobiście albo za pośrednictwem kuriera do WFOŚiGW Katowice,

• za pośrednictwem placówki pocztowej,

• za pośrednictwem gminy Pszczyna.

Szczegółowe informacje dotyczące składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie zawarte są w Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie złożonego przez Gminę Pszczyna na realizację działań informacyjno-promocyjnych oraz zawarciu umowy z WFOŚiGW, możliwe będzie uzyskanie dodatkowego wsparcia ze środków Gminy na podstawie przygotowanego przez Gminę regulaminu współfinansowania przedsięwzięć.

Foto: WFOŚiGW w Katowicach