Kolejne „Zielone Pracownie” w naszym województwie

amd8oW9DYWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach otwiera kolejne „Zielone pracownie". Na ten cel przeznaczył w tym roku już ponad 8,5 miliona złotych.

Niedawno odbyło się uroczyste otwarcie nowoczesnej sali w I Liceum Ogólnokształcącym w Siemianowicach Śląskich. „W krainie mikro i makroorganizmów" to projekt nowatorskiej, laboratoryjnej pracowni, wyposażonej w pomoce naukowe do profesjonalnego kształcenia uczniów w procesie dydaktycznym, wpisującym się w ministerialne wymagania w nowym, zreformowanym liceum.

„Zielona Pracownia" powstawała od podstaw: wyremontowano salę, zakupiono niezbędne sprzęty i meble, wyposażono ją w ogromną ilość modeli, zestawów doświadczalnych, mikroskopów, narzędzi do preparacji i szkło laboratoryjne oraz programy multimedialne. Napisano szczegółowy program edukacyjny, który będzie w niej realizowany. Jest on adresowany do wszystkich uczniów, a w szczególności do pasjonatów nauk przyrodniczych.

Przypomnijmy: konkurs „Zielona Pracownia" polega na graficznym zaprojektowaniu szkolnej pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekonomicznych, geograficznych, geologicznych czy chemiczno-fizycznych, którego realizacja musi wpłynąć znacząco na podniesienie świadomości ekologicznej uczniów. Jury konkursu oceniające przedłożone projekty, wysoko ocenia pomysły dotyczące wykorzystania przestrzeni, funkcjonalności, estetyki oraz innowacyjność i kreatywność rozwiązań. Laureaci konkursu otrzymują nagrody pieniężne.

Konkurs „Zielona Pracownia" jest skierowany do organów prowadzących placówki oświatowe z terenu województwa śląskiego. Umożliwia on zakup pomocy dydaktycznych, sprzętów multimedialnych oraz wyposażenia sal, które mogą być sfinansowane w 80 procentach z dotacji. Trzeba jednak wiedzieć, że wspomniana dotacja nie może przekroczyć kwoty 30 tysięcy złotych.

W bieżącym roku rozstrzygnięto już piątą edycję tego konkursu. Nadesłano 1109 prac. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wyposażył 250 placówek, a na „Zielone Pracownie" przeznaczył w sumie 8 536 925 zł. WFOŚiGW w Katowicach w 2020 roku przygotowuje się do ogłoszenia kolejnej, szóstej edycji konkursu.

wfo