Biosfera w kamieniołomie

14 czolowkaOtwarty w tym roku park tematyczny z ogrodami Geosfera w Jaworznie, to hit sezonu. Warto go odwiedzić, ale też zerknąć dlaczego stał się jednym z najpopularniejszych miejsc rodzinnego wypoczynku w ostatnich miesiącach.

Śląsk tradycyjnie kojarzony jest z węglem, warto jednak pamiętać, że znacznie dłuższe tradycje ma tu eksploracja skał wapiennych. W XIII wieku poszukiwano w nich srebra, przez stulecia wapienny kamień wykorzystywano w podbudowie dróg i świątyń, a pod koniec XIX wieku rozpoczęto na masową skalę produkować z niego cement. Kamieniołom Sadowa Góra w Jaworznie o powierzchni przekraczającej 8 ha i wysokości ścian dochodzącej do 30 m, niegdyś stanowił źródło surowca zakładów cementowych, dziś tworzy bazę edukacji przyrodniczej dla mieszkańców regionu oraz zaplecze działalności Terenowej Stacji Badawczej BIO-GEO Uniwersytetu Śląskiego.

To właśnie ściany kamieniołomu oraz dno uformowane 250 milionów lat temu przez tsunami, tworzą klimat tego miejsca, charakterystyczne „klify" stały się wręcz ikoną miasta.

Ze względu na obecność w ścianach kamieniołomu licznych skamieniałości, park merytorycznie wspierają Uniwersytet Śląski i Państwowy Instytut Geologiczny. Ośrodek oferuje zaplecze dydaktyczne, obejmujące sale edukacyjne wyposażone w sprzęt audiowizualny, salę konferencyjną, bogatą kolekcję skał (w tym meteorytów), skamieniałości i minerałów, ścieżki dydaktyczne; kolekcje roślin wrzosowatych i wodnych oraz ogród sensoryczny z kolekcją roślin zapachowych, leczniczych, ozdobnych czy dotykowych. Wstęp na teren ośrodka dla gości indywidualnych jest bezpłatny, prowadzone tu zajęcia dla grup szkolnych również nie podlegają odpłatności.

Ośrodek dysponuje zapleczem do organizacji imprez plenerowych, w tym grillowiska, placem zabaw oraz tężnią solankową. Całodobowe oświetlenie obiektu umożliwia wejście na jego teren bez ograniczeń czasowych. Dojazd do ośrodka możliwy jest komunikacją miejską, a dojeżdżającym własnymi środkami transportu, oferowane są bezpłatne miejsca parkingowe w bezpośrednim sąsiedztwie ośrodka. Goście mogą odwiedzać to miejsce z pupilem. Na terenie parku odbywają się liczne imprezy sportowe i koncerty.

14 czolowka_noweGEOsfera – kolejne wyzwanie

Łukasz Curyło

GEOsfera w Jaworznie jest dzisiaj dynamicznie rozwijającym się Ośrodkiem Edukacji Ekologiczno-Geologicznej w Zagłębiu, znanym także poza granicami naszego kraju. Jako wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka S.A. w Chorzowie, od kilku miesięcy prowadzę starania, mające na celu podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Parkiem Śląskim a GEOsferą.

Pani Agnieszka Chećko, geolog z Urzędu Miejskiego w Jaworznie, która zarządza GEOsferą oraz Tomasz Papaj, prezes Parku Śląskiego wyrazili zainteresowanie rozwijaniem współpracy. Jej głównym zadaniem może być wymiana doświadczeń w zakresie pozyskiwania środków finansowych na projekty dotyczące oferty obydwu instytucji i dzielenie się wiedzą w obszarze edukacji. Zarówno w GEOsferze, jak i w Parku Śląskim prowadzone są zajęcia edukacyjne z ekologii, czy ochrony środowiska. Dzięki współpracy można tworzyć nowy typ aktywności, łącząc doświadczenia obu podmiotów. Jednym z przykładów mogą być zajęcia z geologii czy paleontologii, biorąc pod uwagę potencjał GEOsfery, na której terenie kilka lat temu odkryto szczątki Notozaura.

Innym wymiarem współpracy mogą być metody przekazywania wiedzy z wykorzystaniem doświadczeń Fundacji Park Śląski czy korzystanie z doświadczeń i wiedzy Rady ds. Różnorodności Biologicznej, która funkcjonuje w Parku Śląskim jako ciało doradcze. Wspólne doświadczenia dotyczą też zakresu rewitalizacji terenów poprzemysłowych. To ciekawe wyzwania, które mogą wzbogacić funkcjonowanie zarówno GEOsfery, jak i Parku Śląskiego.

wfo