Inwestycje w eko-edukację)

13 czolowka1Prawie 400 tysięcy złotych na warsztaty ekologiczne. To wsparcie, jakie w ostatnich tygodniach Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyznał śląskim placówkom.

W nadchodzącym roku szkolnym, dofinansowane będą warsztaty dla dzieci i młodzieży w sześciu placówkach na terenie województwa śląskiego. Kwota, jaką przeznaczono na te działania, wynosi 369 904,50 zł. Wsparcie otrzymały:

– Stowarzyszenie Ziemia Zdegradowana Przywrócona Życiu w Rogoźniku – „Warsztaty ekologiczne dla dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2019/2020". Warsztaty mają na celu zapoznanie się uczniów z przyrodą Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej i wskazanie jej wartości, przebiegu sukcesji ekologicznej, zachodzących zjawisk przyrodniczych, jak np. proces powstawania skał jurajskich.

– Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej – Warsztaty edukacyjne „Tropem Żubra", „Sekrety Pszczół" i „Magia Ziół". „Tropem Żubra" to warsztaty mające na celu przekazanie wiedzy na temat największego żyjącego w Europie ssaka, a także dające możliwość bezpośredniego z nim kontaktu. „Sekrety Pszczół" to z kolei zajęcia, podczas których dzieci zaznajomią się z zależnościami pomiędzy roślinami a pszczołami. Wreszcie podczas warsztatów zielarskich „Magia Ziół", dzieci i młodzież poznają znaczenie i zastosowanie roślin zielarskich w różnych dziedzinach życia, m.in. medycynie ludowej, kuchni czy kosmetologii.

– Fundacja na Rzecz Edukacji Ekologicznej „Ekologia" w Chełmie Śląskim – „Warsztaty ekologiczne dla dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2019/2020". Celem przeprowadzenia warsztatów jest uświadomienie konieczności ochrony środowiska naturalnego, kształtowanie wyobraźni ekologicznej oraz wrażliwości na piękno przyrody. Warsztaty prowadzone będą zarówno w terenie, jak i w pracowniach dydaktycznych ośrodka, a podczas warsztatów uczestnicy odwiedzą m.in. Stację Uzdatniania Wody Dziećkowice w Imielinie.

– Fundacja Pracownia Edukacji Żywej w Katowicach – „Edukacja ekologiczna realizowana przez Pracownię Edukacji Żywej w 2019-2020 roku w województwie śląskim". W ramach zadania zostaną zrealizowane jednorazowe oraz cykliczne warsztaty ekologiczno-przyrodnicze o tematyce „Przyrodnicze Katowice – jesienią i wiosną, przyroda mojej dzielnicy, obozowisko".

– Ziemia i My – Centrum Edukacji Ekologicznej w Dąbrowie Górniczej – Warsztaty ekologiczne „Dlaczego jest tak gorąco?". Cykl warsztatów, które dzieciom i młodzieży przybliżą tematykę ocieplania się klimatu i innych problemów cywilizacyjnych.

– Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie –„Warsztaty edukacji przyrodniczej i ekologicznej ŚOB realizowane w latach 2019-2020". Warsztaty realizowane będą w ramach programu edukacyjnego „4 pory roku w Ogrodzie". Do dzieci w wieku przedszkolnym oraz klas I-III szkół podstawowych kierowane są warsztaty o tematyce: kącik ogrodnika, kalejdoskop natury, wróżka Ziołuszka, ślady i tropy zwierząt. Dla dzieci i uczniów szkół wszystkich szczebli, przygotowano zajęcia obejmujące swoim zakresem różnorodność przyrodniczą Śląska, warsztaty pod tytułem nasze drzewa, czy pod parasolem entomologicznym.

Mat. WFOŚiGW Katowice

wfo